Priser er oppgitt uten Helfo-refusjon og er veiledende. Nøyaktig konstnadsoverslag gis ved konsultasjon. Dersom du har krav på trygderefusjon, trekkes refusjonsbeløpet fra honorartakster.

Vi har direkteoppgjør med Helfo og du betaler derfor bare egenandel, samt differansen mellom offentlig og privat takst.

Vi har direkteoppgjør med HELFO, så pasienten betaler bare egenandel i tillegg til differansen mellom offentlig og privat takst.

Generelle tjenester

Undersøkelse, spesialist                                                                                                                                    kr 950


CBCT ved kirurgisk behandling                                                                                                                        kr 2 410


OPG-panorama røntgen                                                                                                                                   kr 650


Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep                                                                                          kr 539


Lokal og regional anestesi, per injeksjon                                                                                                          kr 147


Lokal bedøvelse, QuickSleeper                                                                                                                          kr 300


Hygienetilegg                                                                                                                                                     kr 175


Protetikk

Helkrone, inkludert tannteknikker                                                                                                                    kr 6 700


Skallfasett, inkludert tannteknikker                                                                                                                   kr 7 500


Tannbro, inkludert tannteknikker (pris per ledd)                                                                                              kr 6 700


Implantatbasert krone, inkludert distanse, Zirkonium                                                                                     kr 9 189


Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse Zirkonium                                                                     kr 9 189


Mellom og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid, Zirkonium                                                         kr 4 494


Kirurgiske behandlinger og implantatprotetikk  

Kirurgisk innsetting av tannimplantat, første implantat, Nobel Replace                                                         kr 9 985


Helningsdistanse/blottlegging av implantat                                                                                                     kr 785


Kirurgisk oppdekking/engangsutstyr for implantatkirurgi                                                                                kr 525


Oppfølgingspakke etter implantat/kirurgi                                                                                                         kr 545


Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep                                                                                                         kr 355


Omfattende etterkontroll etter kirurgisk inngrep                                                                                              kr 545


Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse Zirkonium                                                                      kr 9 485


Mellom og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid, Zirkonium                                                          kr 5 194


Sinuslift pr. side, inkl membran og Bio-Oss                                                                                                        kr 8 995


Bio-Oss, materiale vevsgenerasjon ved implantatkirurgi, pr.stk                                                                         kr 2 600


Korreksjon av tannkjøtt, første tann pr. stk                                                                                                         kr 3 095


Korreksjon av tannkjøtt, pr. tann i tillegg                                                                                                            kr 995


Kirurgisk tanntrekking

Komplisert trekking                                                                                                                                              kr 3 500


Komplisert trekking, neste tann i samme region                                                                                                kr 3 080


Operativ fjerning av retinert tann                                                                                                                         kr 3 080


Rotspissamputasjon av jeksel (fra-pris)                                                                                                                 kr 5 250


Rospissamputasjon av fortann (fra-pris)                                                                                                               kr 4 500


Sutur etter ekstraksjon (ved behov )                                                                                                                     kr 105


Proteser

Midlertidig protese 1-3 tenner, (fra-pris)                                                                                                               kr 4 641


Midlertidig protese 4-7 tenner, (fra-pris)                                                                                                               kr 5 384


Midlertidig protese 8-14 tenner, (fra-pris)                                                                                                             kr 5 934


Heltprotese*, pr kjeve                                                                                                                                             kr 14 000


Delprotese-støpt*, pr kjeve                                                                                                                                     kr 14 000


Delprotese med trådklammer*, pr kjeve                                                                                                               kr 10 000


Diverse

Timetakst tannlege                                                                                                                                                kr 1 795


Timetakst spesialist                                                                                                                                                kr 2 400


Uteblitt oppmøte første konsultasjon                                                                                                                    kr 500


Last ned fullstendig prisliste i PDF her.