Priser er oppgitt uten Helfo-refusjon og er veiledende. Nøyaktig konstnadsoverslag gis ved konsultasjon. Dersom du har krav på trygderefusjon, trekkes refusjonsbeløpet fra honorartakster.

Vi har direkteoppgjør med Helfo og du betaler derfor bare egenandel, samt differansen mellom offentlig og privat takst.

Vi har direkteoppgjør med HELFO, så pasienten betaler bare egenandel i tillegg til differansen mellom offentlig og privat takst.

Last ned fullstendig prisliste i PDF her.

Behandling
Vår pris
Generelle tjenester
Undersøkelse, spesialist
Vår priskr 950,-
CBCT ved kirurgisk behandling
Vår priskr 2 410,-
OPG-panorama røntgen
Vår priskr 650,-
Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep
Vår priskr 539,-
Lokal og regional anestesi, per injeksjon
Vår priskr 147,-
Lokal bedøvelse, QuickSleeper
Vår priskr 300,-
Hygienetilegg
Vår priskr 175,-
Protetikk
Helkrone, inkludert tannteknikker
Vår priskr 6 700,-
Skallfasett, inkludert tannteknikker
Vår priskr 7 500,-
Tannbro, inkludert tannteknikker (pris per ledd)
Vår priskr 6 700,-
Implantatbasert krone, inkludert distanse, Zirkonium
Vår priskr 9 189,-
Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse Zirkonium
Vår priskr 9 189,-
Mellom og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid, Zirkonium
Vår priskr 4 494,-
Kirurgiske behandlinger og implantatprotetikk
Kirurgisk innsetting av tannimplantat, første implantat, Nobel Replace
Vår priskr 9 985,-
Helningsdistanse/blottlegging av implantat
Vår priskr 785,-
Kirurgisk oppdekking/engangsutstyr for implantatkirurgi
Vår priskr 525,-
Oppfølgingspakke etter implantat/kirurgi
Vår priskr 545,-
Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep
Vår priskr 355,-
Omfattende etterkontroll etter kirurgisk inngrep
Vår pris kr 545,-
Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse Zirkonium
Vår priskr 9 485,-
Mellom og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid, Zirkonium
Vår priskr 5 194,-
Sinuslift pr. side, inkl membran og Bio-Oss
Vår priskr 8 995,-
Bio-Oss, materiale vevsgenerasjon ved implantatkirurgi, pr.stk
Vår priskr 2 600,-
Korreksjon av tannkjøtt, første tann pr. stk
Vår priskr 3 095,-
Korreksjon av tannkjøtt, pr. tann i tillegg
Vår priskr 995,-
Kirurgisk tanntrekking
Komplisert trekking
Vår priskr 3 500,-
Komplisert trekking, neste tann i samme region
Vår priskr 3 080,-
Operativ fjerning av retinert tann
Vår priskr 3 080,-
Rotspissamputasjon av jeksel (fra-pris)
Vår priskr 5 250,-
Rospissamputasjon av fortann (fra-pris)
Vår priskr 4 500,-
Sutur etter ekstraksjon (ved behov )
Vår priskr 105,-
Proteser
Midlertidig protese 1-3 tenner, (fra-pris)
Vår priskr 4 641,-
Midlertidig protese 4-7 tenner, (fra-pris)
Vår priskr 5 384,-
Midlertidig protese 8-14 tenner, (fra-pris)
Vår priskr 5 934,-
Heltprotese*, pr kjeve
Vår priskr 14 000,-
Delprotese-støpt*, pr kjeve
Vår priskr 14 000,-
Delprotese med trådklammer*, pr kjeve
Vår priskr 10 000,-
Diverse
Timetakst tannlege
Vår priskr 1 795,-
Timetakst spesialist
Vår priskr 2 400,-
Uteblitt oppmøte første konsultasjon
Vår priskr 500,-