Du kan ha rett til gratis tannlegeTannbehandling er vanskelig å få råd til hvis du har dårlig økonomi og nok med å dekke mat og husleie fra måned til måned. Da kan du søke Nav om støtte under lov om sosialhjelp.

Tannhelse dekkes ikke av folketrygden

Til tross for at det er allment kjent at tannhelsen spiller en viktig rolle i forebygging av en lang rekke somatiske og psykiske lidelser, er hovedregelen at alle voksne skal betale for tannbehandling selv. Unntakene er tannskader som skyldes sykdom og medfødte lidelser.

Da kan du få refusjon på deler av behandlingen hos Helfo.

Lov om sosiale tjenester og tannhelse

Du kan søke Nav om hjelp til å dekke tannlegeregningen. Forutsetningen er at du har så liten inntekt at den ikke strekker til utover boutgifter og mat. Saksbehandlerne i NAV har mulighet til å utvise skjønn i hver enkelt sak. De kan gi bidrag til nødvendig tannbehandling. Det vil for eksempel si at kosmetisk tannbehandling ikke vil bli dekket, for eksempel hvis du har mistet en tann et sted det synes godt når du smiler, men som ikke gir deg andre, mer alvorlige problemer. Kort sagt vil Nav kunne gi bidrag til tannbehandling som er strengt nødvendig, og ikke mer enn det.

Offentlig tilbud til deg med tannlegeskrekk

Tilrettelagt tannhelsetilbud – Too er et tilbud til tortur- og overgrepsutsatte og for personer med sterkt angst for tannbehandling. Tilbudet er gratis og du blir fulgt opp av psykolog under behandlingen.

Om du er over 18 år kan du selv ta kontakt med tannhelsekompetansesenteret i din region, eller bli henvist av din lege, psykolog eller annet helsepersonell.

Tannbehandling i utlandet til mye lavere pris

Et annet alternativ dersom du har dårlig råd, er å vurdere tannbehandling i utlandet. Prisene er så mye lavere at du kan få råd til tannbehandling som ville ha vært utelukket for deg hjemme i Norge. Når du skal velge tannlege i utlandet, er det viktig å sjekke at de er godkjente for Helfo- refusjon, og at de har garantiordninger som gjelder i Norge. Begge er sikre indikasjoner på kvalitet og trygghet.

Ring Eurodent Oslo for en prat om dine muligheter i dag! Du finner oss i Akersgata 16, midt i Oslo Sentrum. Telefonnummer: 21 06 66 66.