Pasienten har hatt to reiser til Budapest for å få utført behandlinger. Totalt sett har det bare vært positivt, forteller hun.