Joanna Genderka

Joanna
Genderka

Utdanning:
2014-2019 Medical University of Karol Marcinkowski in Poznań, Tannlege

Kurs:
2020 – Surgery in everyday dental practice. Practical course. Poznan, Dawson Academy

2021 – Veneers and front restorations. Practical course. Poznan, Dawson Academy,

2021 – Endodontics. Basic techniques. Intensive 2-day course. Warsaw, Stomed.

2021 – Preparation for crowns and bridges. Practical course. Warsaw, Pro-Esthetica

2022 – Modern Endodontics. 2. module. Reendo, perforations, open apex. Łódź

2022 – Flow Injection Technique in an everyday practice. Poznań

Verv:

2016-2018 – Medlem i “Treating with Mission” – organisasjon for medisinsk hjelp i Kenya, koordinator av dental seksjon.

Joanna er vår nyeste team-medlem. Hun har jobbet i Polen på flere private tannklinikker, blant annet med endodontisk mikroskop. Hun er derfor best på rotfyllinger, men utfører også fyllingsterapi og enkel protetisk behandling.

Joanna snakker norsk, engelsk, polsk og litt spansk.