Før du velger å få utført en medisinsk behandling i utlandet, er det viktig å tenke over eventuell smitterisiko i landet du skal behandles i. Knyttet til tannbehandling utenfor Norges grenser er det aktuelt å ta stilling til hvorvidt det finnes en risiko for MRSA-smitte.

Les hva Helsenorge skriver om risikoer ved å ta medisinsk behandling i utlandet her.

I forbindelse med MRSA har Folkehelseinstituttet utarbeidet en veileder. Her spesifiseres det blant annet at alle pasienter som har mottatt medisinsk behandling utenfor Norden de siste 12 måneder, må testes for MRSA før de kan gjennomgå eventuelle behandlinger ved en norsk klinikk. Dette gjelder også for pasienter som har fått tannbehandling i utlandet.

Trygg tannbehandling i Budapest

I hovedsak er det ikke fare for MRSA-smitte ved vår klinikk i Budapest. Vi er naturligvis også opptatt av å gjøre det vi kan for at det skal være trygt å behandles hos oss, uavhengig av hvilken av våre klinikker du velger. Ved klinikken i Budapest benyttes bestandig de samme gode rutinene, materialene og desinfeksjonsmidlene som ved klinikkene i Norge.

Som pasient i utlandet er det viktig å være klar over at du ikke har rett til å søke om pasientskadeerstatning fra NPE dersom du ikke er fornøyd med resultatet av behandlingen. Derfor tilbyr vi garantioppfølging ved våre klinikker i Norge. Les mer om garanti på tannbehandling her.

Har du spørsmål om tannbehandling hos Eurodent eller ønsker å bestille en konsultasjon? Da kan du kontakte oss her.