Norbert Velich, oralkirurg ved Eurodent.

Spesialist i oralkirurgi og oralmedisin