Porselenskrone

For estetisk tannbehandling har tannlege Eurodent også ren porselenskrone. Mye brukt til fortenner i stedet for skallfasetter.Porselenskrone for personer som ønsker å tette igjen gliper eller andre endringer du ønsker på fortenner.Den eneste funksjonen til denne type porselenskrone er for estetisk tannbehandling, på samme vis som skallfasetter er. Enkelt sagt, der hvor skallfasetter er et alternativ er også denne type krone et alternativ. Siden den eneste funksjonen til denne porselenskronen er å forbedre utseende på en tann, slik som å tette et gap mellom to tenner, trenger den ikke en sterk kjerne.

porselenskrone

Porselenskrone uten sterk kjerne

Tannen blir preparert minst mulig slik at porselenskronen kan passe over. Og siden den sterke kjernen i selve tannen fremdeles er inntakt, trenger ikke porselenskronen en egen sterk kjerne. Og av den grunn kan denne kronen bare brukes på steder hvor kreftene fra tygging ikke er så store.

Porselenskrone-uten-sterk-kjerne

Metallfri porselenskrone har en veldig fin naturlig estetisk utseende.

En tann som er påvirket av forråtnelse eller er alvorlig skadet på andre måter, kan ikke få en ren porselenskrone. Da faller heller valget mellom porselenskrone brent til metall eller med Zirkoniumkjerne.

Porselenskrone-eurodent

Samme funksjon som skallfasetter

I mange tilfeller når man skal forbedre utseende på tenner, star valget mellom skallfasett og en ren porselenskrone. En ren porselenskrone kan i mange tilfeller være et bedre valg fordi den er mer stabil enn en skallfasett. Pris for skallfasett og ren porselenskrone er den samme.

Metallfri porselenskrone kan bli brukt på:

 Fortenner

 Hjørnetenner

 Jeksler

 Bro

 Implantat

Spesielt brukt:

  • Pasienter som vil forbedre utseende på tenner og smil, slik som å tette igjen gliper
  • I situasjoner hvor skallfasetter er et alternativ

Bestill porselenskroner hos din tannlege Eurodent.

Tryggeste vei til tannbehandling i inn- og utland