Pris tannregulering Bergen

Priser på tannregulering er innviklet og kostbare. Se hvor mye refusjon man kan få for tannregulering her.

En komplett pris for tannregulering blir gitt på første konsultasjon. Det er ikke mulig å si noe helt sikkert før det, i og med at situasjonene er så ulike fra pasient til pasient med grad av bittfeil og hvor omfattende behandlingen blir.

Førstegangskonsultasjon egenandel fra 410-780 kr
Panorama rtg egenandel for barn fra 275 – 530 kr
Panorama rtg egenandel for voksne 480-520 kr
Fast tannregulering pr. kjeve 12 000-22 000 kr

Trygderefusjon for tannregulering

20-års grense

For å få støtte fra NAV til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Det kan kun gjøres unntak dersom det er svært gode grunner til at behandlingen ikke har kunnet starte tidligere.

Hvor mye støtte får man?

Størrelsen på støtten varierer fra 40% til 100% av behandlingskostnadene, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i grupper:

  • Gr. A: 100% refusjon
  • Gr. B: 75% refusjon
  • Gr. C: 40 % refusjon

Det påpekes at denne refusjonen er en prosent av de offentlige takster. Private kjeveortopeder har høyere takster og et mellomlegg blir belastet pasienten.

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer trygderefusjon:

  • I Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%
  • i Gr. C fra 40% til 60%

Utregning av refusjonen

NAV/Helfo regner ut refusjonen til pasient på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Støtte fra NAV/Helfo til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi
  • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (NAV/Helfo har en oversikt over slike sykdommer)
  • Pasienter med traume, som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)

Direkte oppgjør til tannlegen

NAV/Helfo utbetaler trygderefusjonen direkte til oss.

Du betaler kun din egenandelen til oss.

Tannlege Bergen.

Tryggeste vei til tannbehandling i inn- og utland